Отговорности

Защита на данните

Съдържанието на уебсайта се предоставя централно от thyssenkrupp Материалс България ООД , така че посетителите му да могат да осъществяват достъп до информация за продуктовия асортимент на thyssenkrupp Материалс България ООД и за нашата компания. Обработката на личните данни на посетителите на сайта се извършва в съответствие със строгите изисквания на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

Ние обръщаме сериозно внимание на защитата на Вашата поверителност, когато използвате уебсайта ни. Затова по-долу Ви предоставяме информация относно събирането и обработването на лични данни.

Събиране и обработване на лични данни.

По принцип можете да посещавате уебсайта на thyssenkrupp Материалс България ООД анонимно, т.е. без да ни информирате кои сте. Когато посещавате уебсайта, уебсървърите ни обработват стандартно IP адреса, от който влизате в уебсайта ни, страницата в интернет, от която посещавате уебсайта ни, и файловете, до които осъществявате достъп при нас, както и датата на посещението Ви и обща информация за браузъра Ви. Тези данни се обработват, за да се гарантира сигурността на уебсървърите и да се адаптира извеждането на извиканите данни спрямо Вашата среда (устройство) на извеждане. Анализите за статистически цели се извършват само в анонимизирана форма.

Съхраняваме и обработваме лични данни само когато сте ни съобщили сами тези данни, например при попълване на формуляр за контакт или при регистриране за персонализирани услуги. На съответните уебсайтове ще намерите информация за целта на тяхното използване и ако е необходимо, ще бъдете помолени да предоставите съгласието си за тяхното съхранение и обработване. Данните се предават само на свързани с нас дружества и доставчици на услуги на thyssenkrupp, например за да Ви изпратим исканата писмена информация. Всички доставчици на услуги са задължени да пазят поверителността на данните. Данните не се предават на други трети страни. Преди предаване и обработване данните Ви се шифроват, за да бъдат защитени от неразрешен достъп.

Бисквитки

Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви или други крайни устройства. Употребата на бисквитки ни помага да анализираме използването на уебсайта ни от Ваша страна, да подобряваме предлаганите услуги и продукти, да повишаваме сигурността и да предотвратяваме опитите за измами. Различаваме няколко вида бисквитки:

  • Бисквитките за сесия са временни файлове, които се изтриват автоматично, когато затворите браузъра.
  • Постоянните бисквитки са файлове, които се съхраняват дотогава, докато не бъдат изтрити активно или не бъдат премахнати автоматично след определено време.
  • Собствените бисквитки са бисквитки, които се поставят директно от нас.
  • Бисквитките на трети страни са бисквитки, които се поставят от доставчик трета страна.

Бисквитките могат да се използват за различни цели:

  • Функционалните бисквитки се използват, за да Ви предлагаме стандартните услуги на страниците ни. Без употребата на бисквитки уебсайтът ни има само много ограничени функции и е възможно да възникват грешки.
  • Бисквитките за оптимизиране ни позволяват да анализираме използването на нашия уебсайт. Ако не сте дали съгласието си за използване на личните Ви данни за тази цел, този анализ се извършва анонимно. Анализът ни помага да подобряваме услугите и продуктите, които предлагаме.
  • Бисквитките за персонализиране ни позволяват да идентифицираме личните Ви предпочитания, например предпочитания от Вас език. Използваме тези бисквитки, за да подобрим потребителското Ви изживяване и да Ви предлагаме приспособено към Вас посещение на уебсайта.
  • Бисквитките, свързани със сигурността, са необходими за защита на уебсайта от атаки и предотвратяване на опитите за измами.

На отделните страници могат да се съхраняват лични данни в бисквитки, ако сте дали предварително изричното си съгласие за това, например за да не се налага всеки път да въвеждате данните си за влизане. По принцип можете да осъществявате достъп до цялата информация на уебсайтовете ни дори когато сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си. Ако не приемете бисквитките, това може да доведе до ограничено функциониране на предложенията ни.

_ga

_gid

cb_enabled

_dc_gtm_UA-54741984-1

_dc_gtm_UA-56072414-10

Google Analytics

thyssenkrupp Материалс България ООД използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc. (Google). Оператор на компонентите на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Тази услуга позволява удобен за потребителите дизайн и постоянна оптимизация на уебсайта ни.

Обработването на личните данни се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Законният ни интерес е оптимизирането на нашите предложения.

Вие можете по всяко време да възразите срещу използването на данните Ви за тази цел.

Google Analytics използва така наречените бисквитки – текстови файлове, които се съхраняват в компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уеб сайта от Ваша страна. Събираните чрез бисквитки данни за използването на уебсайта от Ваша страна са:

На отделните страници могат да се съхраняват лични данни в бисквитки, ако сте дали предварително изричното си съгласие за това, например за да не се налага всеки път да въвеждате данните си за влизане. По принцип можете да осъществявате достъп до цялата информация на страниците на клиентския ни портал дори когато сте деактивирали бисквитките в уеб браузъра си. Ако не приемете бисквитките, това може да доведе до ограничено функциониране на предложенията ни.

Информацията се предава и съхранява на сървър. Тази информация се използва за оценяване на използването на уебсайта и за съставянето на отчети относно дейностите в него.

За уебанализа чрез Google Analytics използваме добавката „gat._anonymizeIp“. С помощта на тази добавка Google скъсява IP адреса на интернет връзката Ви и го анонимизира, когато достъпът до уебсайта ни се осъществява от държава членка на Европейския съюз или от друга държава, която е страна по Споразумението за Европейската икономическа зона.

Можете да забраните инсталирането на бисквитки с помощта на съответната настройка на браузъра. Моля, имайте предвид, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обхват.

Предоставянето на личните Ви данни не е предписано от договор или закон, нито се изисква за сключване на договор. Тази услуга е насочена само към лица над 18 години.

Потребителят може по всяко време да възрази срещу създаването на потребителски профили. За целта трябва да изтеглите и инсталирате добавката за браузър от следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Тази добавка за браузър съобщава на Google Analytics чрез JavaScript, че не може да се изпращат данни и информация за посещенията на уебсайтове към Google Analytics. Инсталирането на добавката за браузър се счита от Google за възражение. Ако информационно-технологичната система на съответното лице впоследствие бъде изтрита, форматирана или преинсталирана, трябва да инсталирате отново добавката за браузър, за да деактивирате Google Analytics. Ако добавката за браузър бъде деинсталирана или деактивирана от Вас или друго лице, което попада във Вашата сфера на влияние, съществува възможност добавката да се преинсталира или да се активира отново.

Допълнителна информация и валидните правила за поверителност на данните на Google са налични на адреси: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ и http://www.google.com/analytics/terms/de.html. По-подробни обяснения за Google Analytics можете да намерите на следната връзка: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Google Tag Manager

thyssenkrupp Материалс България ООД използва Google Tag Manager. Google Tag Manager не събира лични данни. Google Tag Manager служи за задействане на други маркери, които от своя страна събират данни при определени обстоятелства. Той обаче не осъществява достъп до тези данни. Ако бъде извършено деактивиране на ниво домейн или бисквитки, деактивирането остава за всички маркери за проследяване, които са въведени чрез Google Tag Manager. Бележката за поверителност на Google за Google Tag Manager можете да намерите тук: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Google reCAPTCHA

thyssenkrupp Материалс България ООД използва Google reCAPTCHA. Доставчикът на тази функция е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google reCAPTCHA ни позволява да проверяваме дали дадено въвеждане в интернет страниците ни (например при използване на формуляр за контакт) е извършено от човек или от компютърна програма.

За целта Google reCAPTCHA анализира поведението на посетителя в интернет страницата въз основа на различни признаци. Този анализ започва автоматично в момента, в който посетителят осъществи достъп до интернет страницата. При него Google reCAPTCHA анализира различни данни (например IP адреса, времето на престой на посетителя в интернет страницата, движенията на мишката в интернет страницата). Анализите на reCAPTCHA се извършват изцяло във фонов режим. Правното основание е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Законният ни интерес се състои в това да идентифицираме дали функциите на уебсайта ни (например използването на формуляр за контакт) се използват от човек или машина и да се защитим от злоупотреба или шпионаж чрез компютърна програма и нежелани имейли.

Събираните за анализа данни се предават на Google Inc. (основание: Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ).

Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и декларацията за поверителност на Google Inc. ще намерите на следните връзки:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Формуляр за контакт

За да отговори на искането Ви, thyssenkrupp Материалс България ООД обработва следните данни за Вас, при условие че сте ги посочили във формуляра за контакт: обръщение, собствено име, фамилно име, имейл, улица, пощенски код, град, телефонен номер, както и съдържанието на искането Ви. Личните Ви данни предаваме на получател, когато това се изисква за изпълнение на искането Ви. Правното основание за обработването на личните Ви данни зависи от искането Ви и може да произтича от договор с Вас (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД), Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД) или нашия законен интерес да Ви предлагаме добра услуга въз основа на баланс на интересите (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД). Нашето управление на формуляра за контакт се подпомага от доставчиците ни на ИТ услуги като обработващи личните данни. Обработваме личните Ви данни, ако обработването се основава на Вашето съгласие, докато не го оттеглите, или ако обработването се основава на баланс на интересите – докато не възразите срещу него или за целите на искането Ви до неговото изпълнение. Няма да можем да обработим искането Ви, ако не посочите данни за контакт с Вас, както и данни за неговото разбиране и обработване. Другите данни се предоставят доброволно. Тази услуга е насочена само към лица над 18 години.

Когато обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД), можете да го оттеглите по всяко време, което ще важи занапред. Когато обработваме личните Ви данни въз основа на баланс на интересите (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД), можете да възразите срещу обработването по всяко време, което ще важи занапред.

Освен това обработваме информацията на „препращащия“ в рамките на използването на формуляра за контакт от Ваша страна (чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД), която се изтрива след максимум 4 седмици. Формулярът за контакт не може да се използва технически, без да се събере тази информация.

Вашите права при защитата на данните

Имате право да получите информация от нас за съответните лични данни, както и правото на корекция, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на данните, а в случай на обработване съгласно чл. 6, ал. 1, буква д) и е) от ОРЗД имате също и правото на възражение срещу обработването. Ако сте ни дали съгласието си за обработването на личните Ви данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД или чл. 9, ал. 2, буква a) от ОРЗД, можете да го оттеглите по всяко време, без това да засегне законността на извършеното до този момент обработване въз основа на това съгласие. Имате право да подадете жалба до надзорен орган по защита на данните.

Администратор за събирането и обработването на личните данни е:

thyssenkrupp Материалс България ООД

СПЗ Враждебна
1839 София
България
Телефон: +359 2 942 78 72

Имейл: office@thyssenkrupp-jupiter.com

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на адрес:

thyssenkrupp Материалс България ООД

СПЗ Враждебна
1839 София
България
или да изпратите имейл на: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

Обхват и промени на тази декларация за поверителност

Тази декларация за поверителност важи само за използването на предлаганите от нас интернет страници. Тя не важи за уебсайтовете на други доставчици на услуги, към които правим препратки само чрез връзка. Не носим отговорност за декларации и указания на трети страни, които не са свързани с нашия уебсайт.

Запазваме си правото от време на време да коригираме настоящите правила за поверителност на данните в съответствие с бъдещите промени по отношение на събирането и обработването на лични данни.

Интелектуална собственост и права на ползване

Съдържанието, включително изображенията и оформлението на уебсайта на thyssenkrupp Материалс България ООД , попадат под законите за защита на авторското право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Чрез този уебсайт не се предоставя лиценз за използване на интелектуалната собственост на цялата група на thyssenkrupp Материалс България ООД . По-конкретно не е разрешено размножаването, разпространението, пресъздаването, предаването, преработването, промяната и друго използване на съдържанието на уебсайта за търговски цели без писменото разрешение на thyssenkrupp Материалс България ООД .

Отговорност

Информацията, която thyssenkrupp Материалс България ООД Ви предоставя в този уебсайт, е компилирана възможно най-старателно и се актуализира непрекъснато. Въпреки положеното максимално старание при нейната проверка не може да се гарантира, че в съдържанието на уебсайта няма грешки. Поради това thyssenkrupp Материалс България ООД изключва всякаква отговорност или гаранция по отношение на точността, пълнотата и актуалността на предоставената в този уебсайт информация. Съдържанието не представлява обещание или гаранция по отношение на продуктите ни, особено по отношение на тяхната продаваемост или договорна годност за определена цел. Доколкото интернет страниците ни съдържат прогнозни твърдения, те се основават единствено на мнения и евентуално на предварителни оценки или допускания на ръководството на thyssenkrupp Материалс България ООД и са изложени на рискове и несигурност. thyssenkrupp Материалс България ООД не е задължена да актуализира такива прогнозни твърдения. thyssenkrupp Материалс България ООД си запазва правото по всяко време без предизвестие да извършва промени или допълнения в предоставената информация или данни.

Възможно е този уебсайт да препраща чрез хипервръзки към уебсайтове на доставчици трети страни. thyssenkrupp Материалс България ООД няма влияние върху съдържанието на уебсайтовете на доставчиците трети страни. Поради това thyssenkrupp Материалс България ООД изключва изрично всяка отговорност за съдържанието и практиките за защита на данните насвързаните чрез такива връзки уебсайтове на трети страни. Препоръчваме Ви да прочетете правилата и условията и декларациите за поверителност на тези доставчици, преди да използвате съответните уебсайтове.

Търговски марки

Ако не е посочено друго, всички използвани в уебсайта на thyssenkrupp Materials Services GmbH марки са защитени от закона за марките и не може да се използват без писменото разрешение на техния притежател. Това важи преди всичко за фирмените лога и знаците.