Carbon Steel
  • Home
  • Дружеството
Георги Николов
Управител
Дипломиран икономист (Манхайм)
Константин Константинов
Финансов директор
Асесор юрист (Дюселдорф)

Нашата мисия

Ние сме thyssenkrupp

Компетентността и разнообразието, глобалният обхват и традицията са в основата на нашето световно лидерство на пазара. Ние създаваме стойност за клиентите, служители и акционери

Ние се придържаме към най-високите стандарти.

Ние се ангажираме като предприемачи, с увереност, страст към изпълнение и кураж, с цел да бъдем best in class. Това се основава на отдадеността и представянето на всеки член на екипа. Развитието на служителите е особено важно. Здравето на работещите и безопасността на работното място имат основен приоритет.

Ние посрещаме предизвикателствата на утрешния ден с нашите клиенти.

Ние сме фокусирани върху клиентите. Разработваме иновативни продукти и услуги, които създават устойчива инфраструктура и насърчават ефективното използване на ресурсите

Ние Споделяме общи ценности.

Ние обслужваме интересите на Групата. Нашите взаимодействия се основават на прозрачност и взаимно уважение. Интегритетът, надеждността и последователността определят всичко, което правим. Комплайънсът е задължителен. Ние сме отговорни корпоративни граждани.