Услуги

тисенкруп Матириалс България разполага с два сервизни центъра и систематично увеличава възможностите си да предоставя услуги на клиентите си. Като водещ доставчик за българската индустрия, ние предлагаме широко разнообразие от услуги по разкрой и постоянно разширяваме капацитета си, за да задоволяваме увеличаващото се търсене.

Напречно рязане

Напречно рязане

В Русе компанията разполага с линия за напречно рязане по зададена дължина от клиента, където могат да се режат на листа рулони от горещовалцувана ламарина с дебелина от 2,0 до 12,0 mm и ширина 2000 mm. На територията на сервизният център работи и машина за напречно рязане на рулони от студеновалцувана и поцинкована ламарина с дебелина от 0,3 до 2,5 mm и ширина 1500 mm. В София компанията има друг сервизен център, където може да реже напречно рулони от горещовалцувана ламарина с дебелина от 2,0 до 5,0 mm, и ширина 1 500 mm.

Сервизният център включва и линия за напречно рязане на рулони от студеновалцувана и поцинкована ламарина с дебелина от 0,5 до 2,0 mm. В момента планираме да разширим услугите, като разширим съществуващите производствени халета и инсталираме машина за напречно рязане на неръждаема стомана на рулони с дебелина от 0,4 до 6,0 mm и ширина 2000 mm.

Шлайфане и шлифоване

Шлайфане и шлифоване

Като водещ доставчик на неръждаема стомана в България, тисенкруп Матириалс България планира да разшири услугите, които предлага във връзка с този вид продукт. В София тисенкруп Матириалс България разполага със сервизен център за разкрой на въглеродни стомани, който планираме да разширим със сервижен център за разкрой на неръждаеми стомани. Разширението на производствената база ще включва и инсталиране на линия за шлайфане и фолиране на листов материал с дебелини от 0,4 до 4,0 mm.

Надлъжно рязане/цепене

Надлъжно рязане/цепене

Цепенето по размер на клиента е друга част от широката гама услуги, предлагани от тисенкруп Матириалс България. В базата си в Русе дружеството разполага с линия за надлъжно рязане на студеновалцувани и поцинковани ламарини с дебелина от 0,3 of 2,5 mm и ширина 1500 mm.

Рязане

Рязане

тисенкруп Матириалс България предлага на клиентите си богата гама инструментални стомани с различни класове и размери. За да задоволи търсенето на клиентите на допълнителни услуги с добавена стойност при специалните стомани, тисенкруп Матириалс България изгради център за разкрой в Пловдив. Там могат да се режат специални стомани до диаметър 660 mm. Центърът е резултат на постоянното разширение и подобрение на предлаганите услуги от компанията.

Нашата сила в помощ на Вашите доставка и логистика